Fundamenty

  • żelbetowe – ławy, stopy, płyty
  • palowanie – kolumny żwirowe, żwirowo-betonowe, CFA,
  • prefabrykaty
  • specjalne – np. studnie