Teem-Bud Sp.z.o.o.

Adres: ul. Siemiradzkiego 27/ 9-11,
31-137 Kraków

E-mail: biuro@teem-bud.pl
www: http://www.teem-bud.pl

NIP: 676-239-33-72
Regon: 120770883

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000315284

Kapitał zakładowy:
200.000,00 zł

Konto : BZ WBK S.A. I/O Kraków r-k nr: 53 1090 2053 0000 0001 1149 4649 PEKAO S.A. nr: 91 1240 4575 1111 0010 7410 4935

Nasz zespół

mgr inż. Tomasz Małek

Prezes Zarządu
Tel: 507 196 640
e-mail: tomasz.malek@teem-bud.pl

Anna Radoń

Specjalista ds. Administracyjnych
Tel: 509 609 435
e-mail: anna.radon@teem-bud.pl; biuro@teem-bud.pl

Agnieszka Wyrodek

Specjalista ds. Finansowo- Księgowych
Tel: 509-308-416
e- mail: agnieszka.wyrodek@teem-bud.pl

mgr inż. Jacek Wiatr

Inżynier Budowy
Tel: 506 043 734
e-mail: jacek.wiatr@teem-bud.pl

mgr inż. Michał Bojdo

Inżynier Budowy
Tel: 536-010-376
michał.bojdo@teem-bud.pl

inż. Arkadiusz Trólka

Inżynier ds. Instalacji Sanitarnych
Tel: 507 196 641
e- mail: arkadiusz.trolka@teem-bud.pl

Janusz Szewczyk

Kierowca B, C- Operator HDS
Tel: 509 874 845